Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Allemaal op

Tekst: H. Bruining

Kleine broer zat bij de tafel;
Naast den dreumes zat zus Griet.
Zusje vroeg: "Wat wil je spelen?"
Maar klein broertje wist het niet.

Moe zei: "Daar heb je elk wat kaakjes;
Speel nu op het ganzenbord,
Dan zal 'k straks eens komen kijken,
Wie van beiden winnaar wordt."

"Ha!" riep Grietje, "dat was 'n pretje!"
En ons broertje kraaide 't uit:
"Moesje, Moesje! broer zal 't winnen,
Broer zal 't winnen!" riep de guit.

Griet zocht bord en dobbelsteenen;
Eindelijk was alles klaar.
"Broertje, nu kan 't spel beginnen,
Elk vijf kaakjes bij elkaar."

Zus gaf in den pot vijf kaakjes,
Maar ons broertje deed het niet.
"Zet nu in!" riep zus, "toe, jongen:
Broertje moet zoo doen als Griet."

Maar de dreumes schudde 't kopje,
Griet verveelde dat gedraal.
"Jongen, zeg, waar zijn je kaakjes?"
"Op!" zei broertje, "allemaal!"