Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Aleer ik was een edelman

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen,
verzameld door Dr. J. van Vloten

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een huis;
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn huis wel heette:
Sta-vast zoo heet mijn huis.
Kraaie-raaie-raantje,
zoo heeten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een schaap;
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn schaap wel heette:
Trip-en-traap zoo heet mijn schaap
Sta-vast zoo heet mijn huis.
Kraaie-raaie-raantje,
zoo heeten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een paard;
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn paard wel heette:
Draaf maar hard zoo heet mijn paard,
Trip-en-traap zoo heet mijn schaap
Sta-vast zoo heet mijn huis.
Kraaie-raaie-raantje,
zoo heeten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een koe;
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn koe wel heette:
Hamoe zoo heet mijn koe,
Draaf maar hard zoo heet mijn paard,
Trip-en-traap zoo heet mijn schaap
Sta-vast zoo heet mijn huis.
Kraaie-raaie-raantje,
zoo heeten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een wijf;
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn wijf wel heette:
pijn-in-'t-lijf zoo heet mijn wijf,
Hamoe zoo heet mijn koe,
Draaf maar hard zoo heet mijn paard,
Trip-en-traap zoo heet mijn schaap
Sta-vast zoo heet mijn huis.
Kraaie-raaie-raantje,
zoo heeten al mijn haantjes.