Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Al uwe boos' aenslagen (1568)

Onthoofding van Egmond, Hoorne e.a te Brussel
Tekst: A. Valerius

Al uwe boos' aenslagen,
Verkeerde mensch van hert!
Die sullen Godt mishagen,
Want hij ze moede wert;
En dat ghij had gegist,
Ghij vinden sult gemist.

O Heer, o God der helden!
Siet toch dit jammer aen!
En wilt Duc d'Alf vergelden,
Al wat hij heeft gedaen:
Die so veel menschenbloed
Stort met een wreet gemoet.

Aij, keert toch weer, Oranjen!
En biet ons nu de hant,
Wreeckt, wreeckt ons leet aen Spanjen.
Verlost ons Vaderlant,
Opdat, o lieve! Wij
Gaen mogen los en vrij.