Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Afscheid aan de vogels

Tekst: C. van Koetsveld Czn.

Vlucht, lieve zangers!
Vlucht naar het zuiden;
Daar, lieve vogels,
Wordt gij verwacht.
Hier wordt het daaglijks
Valer en guurder
't Zuiden is heerlijk,
Bloemrijk en zacht.

O ja, uw heengaan
Doet mij wel smarte,
Maar vlucht toch weder,
Zooals weleer.
Ginds leert gij nieuwe
Liederen zingen;
'k Wacht u in 't voorjaar,
Zangertjes! weer.