Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Aan het strand

Tekst: Agatha Snellen

Er gingen eens twee kinderen
Te zamen naar de zee
Ze namen elk een emmertje
En ook een schopje mee.

Ze liepen met hun vriendjes
Zoo vrolijk naar het strand
En maakten daar kasteelen
En grachten in het zand.

En daarna ging het hand in hand
Te zaam de duinen op,
Het was toch nog een heele klim
Tot boven op de top!

En eindelijk zeiden ze:"'t Is laat!
We gaan naar huis nu vlug!
Het is zoo heerlijk aan het strand,
We komen gauw terug!"