Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Aan den nacht

Tekst: J.P. Regeer

Stijg, o Nacht, stille nacht,
Statig op aan 's hemels boog!
Sla, bekleed met sterrenpracht,
Vreedzaam op deze aarde uw oog!
Wie op zijn sponde uw lafenis wacht,
Schenk hem uw zoetheid, vriend'lijke nacht!
Wie op zijn sponde uw lafenis wacht,
Schenk hem uw zoetheid, vriend'lijke nacht!

O hoe klaar, rein en zacht,
Tintelt de avondster omhoog!
Hoe ze ons minzaam tegenlacht,
Waar' ze een blik uit 's Heeren oog!
Lieflijk geflonker, tuig' 't ons gemoed,
Dat ons een Vader leidt en behoedt!
Lieflijk geflonker, tuig' 't ons gemoed,
Dat ons een Vader leidt en behoedt!