Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Aan boord

Tekst: P. Louwerse - Muziek: J. Worp

Aan boord, aan boord, gij flink gezel!
Wat zwoegt gij vroeg en laat?
Geen leven is zoo zorgeloos,
Als 't leven van Janmaat.
Geen maakt zijn reizen zoo goedkoop,
Of ziet zooveel van de aard'
En dat is, dunkt me, nog al wat,
En wel een schipbreuk waard.
En dat is, dunkt me, nog al wat,
En wel een schipbreuk waard.

Komt eens een stoker * ons aan boord,
Wij slaan hem wakker af,
Of vinden in het diep der zee
Een echt matrozengraf.
Maar zijt gij bang en laf van aard,
Blijf dan maar aan den kant!
Ik vrees geen stormwind, want ik ben
Een zoon van Nederland!
Ik vrees geen stormwind, want ik ben
Een zoon van Nederland!

* Stoker: matrozenterm voor storm