Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Stort tranen uyt! Schreydt luyde! (1584)

de moord op Willem de Zwijger
Tekst: A. Valerius

Stort tranen uyt, Schreyt Luyde! Weent en treurt
Och't dunct mij, dat mijn herte barst en scheurt!
O dag! O dag! O doncker droeve dag!
Wat isser al gehuyl en groot geklag!

O Nederlant! U vorst, u prins soo vroom!
Die daer de blom was van d'Oranjenboom!
Die door sijn deucht u van het Spaensch gesoord
Soo heeft beschermt, leyt nu eylaes vermoord.

Ghij, vroome, d'wijl dat dit soo is geschiet,
End'dattet nu kan wesen anders niet:
Vertrout op God, door's Princen spruyten haest
Sal Spanjen noch verwert staen en verbaest!